Pravidla stolního fotbálku

Stolní fotbal - obsah:

1. Zahájení hry
2. Hrací doba
3. Podání
4. Míč ve hře
5. Mrtvý míč
6. Přerušení hry
7. Výměna místa
8. Otáčení tyčemi
9. Dosažení branky
10. Výměna stran
11. Rozptylování
12. Technický faul
13.Druhy her

1. Zahájení hry

Před zahájením hry obě strany provedou los mincí. Vítěz má právo volby servisu nebo strany. Hra je zahájena, je-li vhozen míč do hracího pole. Strany se střídají po každé odehrané hře.

2. Hrací doba

Každá hra se hraje na 9 míčů, v pořadí 5.(šestý) skórovaný míč znamená vítězství, dohrává se však všech 9 míčů (pro určení skóre).

3. Podání

Jako první podává družstvo, které vyhrálo los mincí a vybralo si servis. V dalším průběhu utkání podává družstvo, které obdrželo branku. U stolů, které nemají dva vhazovací otvory, podává jedno družstvo po celou dobu jedné hry, v případné třetí hře se strany po celkové páté dosažené brance střídají. Házející hráč se smí pokusit ovlivnit dráhu míče. Rotace míče pro ovlivnění vhozu je dovolena. Vhazujícím družstvem nemůže být branka dosažena dříve, než se míč dotkl figur. Žádné družstvo nesmí po vhozu hrát míčem dříve, než se dotkne hrací plochy. Servírující hráč je povinen ověřit si připravenost soupeře k odehrání dalšího míče. Servírující hráč nesmí míč hodit dříve, než soupeřovo mužstvo potvrdí připravenost ke hře. Hráč smí ohrozit bránu až po přihrávce, nesmí dát gól z prvního doteku.

4. Míč ve hře

Pokud byl míč uveden vhazujícím do hry, zůstává ve hře tak dlouho, dokud se s ním na stole hraje, je v dosahu kteréhokoliv z hráčů a není prohlášen za mrtvý nebo není dosažena branka.

5. Mrtvý míč

Mrtvým míčem se označuje situace, kdy se míč zastaví a není v dosahu žádného hráče. U stolu s krycím sklem se míč dostane do hry nakloněním stolu.Pokud je míč prohlášen za mrtvý mezi jednou z branek a následující tyčí s dvěma figurkami,naklání stůl družstvo,které tato strana náleží.Pokud je míč prohlášen za mrtvý někde jinde,naklání stůl družstvo,které se naposledy dotklo míče. Naklánění se provádí tak, aby míč šel od brány ven do hřiště či do strany. Při mrtvém míči na brankové čáře naklání stůl obránce. Pokud přitom dojde ke spadnutí míče do brány, branka neplatí. Před nakloněním stolu se musí obě družstva na tomto dohodnout a ujistit se, že jsou připravena ke hře. Po naklonění stolu lze ohrozit branku až po min. dvou přihrávkách, pokud padne branka dříve, je neplatná a znovu se podává ( na podání se použije rezervní míč). Jestli je rezervní míč již použit, mužstvo, které poslalo míč do brány, zaplatí nové míče a pokračuje se za daného stavu.

6. Přerušení hry

Jedenkrát za hru může každé z družstev požádat o přerušení hry ( time out ) na dobu 30 vteřin, a to zejména na údržbu, nebo úpravu hrací plochy, utření madel apod.. Time out může družstvo žádat pouze po dosažení branky jedním z družstev. Není povoleno žádat přerušení, když je míč ve hře. Mezi hrami je povolen čas 60 vteřin. Pokud obě mužstva prohlásí,že jsou připravena ke hře dříve, než uplyne plný čas, hraje se dál.

7. Výměna místa

Ve hře dvojic smí hrát každý hráč jen na obou tyčích, které jsou určeny pro jeho pozici. Střídání hráčů v útoku a obraně během hry není přípustné. K vystřídání může dojít pouze po skončení každé jednotlivé hry.

8. Otáčení tyčemi

Protáčení tyčí je zakázáno. Protáčením se rozumí rotace nějaké figurky o více než 360 stupňů před nebo po dotyku míče. Pokud se míč dostane do pohybu tímto způsobem, musí se opatrně nahrát postiženému obránci ( brankáři ), který znovu rozehraje míč – nesmí však přímo střílet. Provinilé družstvo je navíc potrestáno technickým faulem. Pokud se ze zakázaného protáčení vstřelí gól nebo při „opatrném nahrání obránci“ padne gól, není uznán a použije se rezervní míč. Pokud je již rezervní míč použit, provinilé družstvo zaplatí nové míče a pokračuje se za daného stavu od obránce postiže. ného družstva. Pokud hráč vstřelí otáčením vlastní branku, platí toto jako bod pro soupeře.

9. Dosažení branky

Míč, který je vstřelen do branky, platí jako branka proti družstvu, které tuto branku brání. Míč který byl v brance, ale odrazí se zpátky do hracího pole, se jako branka počítá, pokud s tím souhlasí obě strany (dbejte smyslu fair play). Branka neplatí při spadnutí míče do brány při naklánění stolu při mrtvém míči.

10. Výměna stran

Na konci každé hry si mužstva musí vyměnit strany.

11. Rozptylování

Každý pohyb, každý hluk,který není způsoben tyčí,u které se nachází míč, může být hodnocen jako rozptylování. Hovory u stolu musí hráči omezit pouze na dorozumění se uvnitř mužstva. S výjimkou čestných komplimentů nejsou dovoleny žádné přímé či nepřímé komentáře vůči soupeři. Není dovoleno křičet nebo odvracet pozornost soupeře ze hry. Hráčům není dovoleno nadávat. Porušení těchto pravidel může být důvodem pro technický faul.

12. Technický faul

Při porušení pravidel se uděluje technický faul. Po čtvrtém technickém faulu v jedné hře nastává ztráta celé hry, a to 9:0.

13. Druhy her:

Čtyřhra: klasické obsazení na každé straně dvěma hráči, kdy každý ovládá dvě tyče
Dvouhra: na každé straně stolu hraje pouze jeden hráč a sám ovládá všechny čtyři tyče
Tři na tři: na každé straně stolu jsou tři hráči a jeden z nich ovládá dvě tyče ostatní po jedné tyči
Čtyři na čtyři: na každé straně stolu jsou čtyři hráči a každý z nich ovládá pouze jednu tyč.