Pravidla POKER

I. Základní fáze herního systému TEXAS HOLDEM POKERu

  1. Rozdání dvou zavřených karet každému z hráčů
  2. První sázkové kolo (PRE-FLOP ROUND)
  3. Rozdání tří společných odkrytých karet (FLOP)
  4. Druhé sázkové kolo (FLOP ROUND)
  5. Rozdání čtvrté společné odkryté karty (TURN)
  6. Třetí sázkové kolo (TURN ROUND)
  7. Rozdání páté společné odkryté karty (RIVER)
  8. Čtvrté sázkové kolo s následným odkrytím karet hráčů (SHOWDOWN)

a určením hráče, který vyhrál bank.

Pro sestavení NEJLEPŠÍCH pěti karetních kombinací mohou hráči použít:

a)   dvě své zavřené karty (HOLE CARDS) a tři karty ze společných karet

nebo

b)   jednu zavřenou kartu a čtyři karty ze společných karet (COMMUNITY CARDS, BOARD CARDS)

nebo

c)   všech pět společných karet

Cílem hry je určení hráče, který vyhrává celkový bank (POT), vzniklý v jednotlivých sázkových kolech. Vítěze určuje nejvyšší konečná pokerová kombinace karet, popřípadě akt vzdání se (FOLD) ostatních hráčů. V případě identických nejlepších kombinací se bank rozděluje mezi jejich držitele.

Vítězný hráč dostává bank zmenšený o poplatek (RAKE, DROP), který si herna účtuje za vedení resp. organizaci hry.

II. Pravidla hry

V následujícím textu jsou popsány běžné principy hry. Jednotlivé nuance pravidel by si každá pokerová herna (CARDROOM) měla upravit ve svém herním řádu (HOUSE RULES), který by měl být každému hráči k dispozici, aby se předešlo případným sporným situacím. Zrovna tak by se měl personál herny řídit herním manuálem, který by měl upravovat detaily profesionálního řízení hry.

1. Karty, počet hráčů, dealer a umístění hráčů

TEXAS HOLDEM poker se hraje s jedním balíčkem standardních karet francouzského typu, který obsahuje 52 listů (čtyři barvy po 13 kartách s hodnotami 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K,  ESO).  Hru organizuje herna a hráči hrají proti sobě. Ačkoliv hru může hrát i 22 hráčů (dokonce i 23 v případě, že nejsou páleny karty) obvykle se hraje v počtu 2 až 10 účastníků. Hru vede člen personálu herny (DEALER), který rozdává karty a vykonává všechny obslužné činnosti nutné pro plynulý průběh hry. Centrálním místem hracího stolu na TEXAS HOLDEM je místo pro dealera a herní pozice hráčů jsou situované od jeho levé ruky podél oválné linie hracího stolu až k jeho pravé ruce.

Pozn.: pro potřeby taktických rozborů hry bývají pozice hráčů u stolu označovány jako EARLY POSITION (pozice 3,4 a 5 v pořadí), MIDDLE POSITION (pozice 6,7 a 8 v pořadí) a LATE POSITION (pozice 9 a 10 v pořadí). Pozice 1 a 2 náleží ve hře hráčům, kteří jsou držiteli malé sázky naslepo (SMALL BLIND – pozice 1) a velké sázky naslepo (BIG BLIND – pozice 2).

2. Vklad do hry BUY-IN

Hráč, který chce začít hru u pokerového stolu, si musí nejdříve vyměnit peníze za žetony. Stoly mají v hernách stanovenou minimální peněžní částku k této výměně označenou jako BUY-IN. Všechny vyměněné žetony potom musí ležet před hráčem viditelně na stole a hráč by s nimi neměl manipulovat jinde než na stole. Jinými slovy: žetony hráče zůstávají na stole před hráčem až do té doby, dokud neukončí hru (tedy buď je neprohraje, nebo si je nevymění nazpátek za peníze při ukončení hry). Jestliže hráč v průběhu her vyhrává, nemůže si odebírat žetony ze stolu, pokud je ještě ve hře. Stejně jako nelze odebírat žetony ze stolu, není možné v průběhu rozehrané hry žetony na stole doplňovat. Dokoupit další žetony si hráč může až po skončení aktuální hry. Hráč může případně prohrát pouze ty žetony, které má před sebou na stole.

Tato ochrana před velkými sázkami se nazývá ALL IN PROTECTION. Hráč obvykle může zůstat ve hře, pokud má před sebou na stole žeton alespoň hodnoty velké sázky naslepo (BIG BLIND). Pokud si hráč přeje zůstat ve hře, resp. navýšit vklad výměnou hotovosti za žetony, hodnota stávajících žetonů a vyměněné hotovosti musí spolu dosáhnout alespoň polovinu základní výměny BUY-IN.

3. Míchání karet

Před otevřením hry jsou u stolu k dispozici obvykle 2 balíčky karet, které se vzájemně mění při každé výměně dealera. Z nových karet se před začátkem hry vyberou žolíky, které se skartují. Zkontroluje se kvalita karet a karty se na stole zamíchají. Proces míchání karet by neměl být delší než 30 sekund.

Karty se míchají v pořadí styly, které se nazývají CHEMMY-SHUFFLE (1x), RIFFLE-SHUFFLE (2x), STRIP-SHUFFLE (1x) a opět RIFFLE-SHUFFLE (1x). Proces míchání karet končí jejich snímáním.

4. Losování pořadí

Otevírací hra začíná vylosováním pořadí hráčů. Po zamíchání karet rozdá dealer každému z hráčů jednu odkrytou kartu. Hráč s nejvyšší kartou a barvou (HIGH CARD BY SUIT) obdrží značku označující DEALER BUTTON. Tento speciální žeton označuje teoretického dealera a na konci každé jednotlivé hry ho dealer posunuje ve směru hodinových ručiček na dalšího hráče v pořadí. V případě stejných karet rozhoduje při losování sestupné pořadí barev – piky, srdce, kříže a káry (SPADE, HEART, CLUB, DIAMOND). Uvedené pořadí je zavedené v amerických hernách. V jiných herních lokalitách může být ovšem pozměněné. Další alternativou bývá například pořadí, které je určenou abecedním pořádkem počátečních písmen, kdy nejnižší kartou jsou kříže (CLUBS).

5. Základní sázky NASLEPO –  SMALL a BIG BLIND

Ještě předtím než dealer rozdá hráčům karty, musí vsadit hráč, sedící jako první nalevo od značky DEALER BUTTONu takzvanou malou sázku naslepo (SMALL BLIND). Zároveň musí položit takzvanou velkou sázku naslepo (BIG BLIND) hráč, který sedí jako druhý nalevo od značky DEALER BUTTON. Velikost malé sázky naslepo obvykle odpovídá polovině nižšího sázkového limitu, který platí pro první sázkový interval u her s omezenými sázkami (tj. u limitních her). Velká sázka naslepo se rovná dvojnásobku malé sázky naslepo a má tedy stejnou hodnotu jako nižší sázkový limit.

Sázky jsou takto nazývány z toho důvodu, že hráči musejí vsadit požadovanou sumu ještě před tím, než se podívají na své zavřené karty. Sázky naslepo se používají z toho důvodu, aby v každé hře byly v banku (POTu) nějaké finanční prostředky. Zásadní význam mají tyto vynucené sázky v turnajových hrách, protože pomáhají vyřazovat hráče ze hry, jelikož jsou pravidelně zvyšovány a hráči s menším počtem žetonů nemají na jejich zaplacení. JELIKOŽ SE PŘED KAŽDOU NOVOU HROU POSUNUJE DEALER BUTTON VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK NA DALŠÍHO HRÁČE V POŘADÍ, POSOUVAJÍ SE DOLEVA VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK TAKTÉŽ I  BLINDY.

U alternativy hry pouze dvou hráčů (HEANDS-UP PLAY) sází malou sázku naslepo (SMALL BLIND) držitel DEALER BUTTONu. Jeho soupeř musí v tomto případě vsadit velkou sázku naslepo (BIG BLIND). V případě, že by hráč díky své nepřítomnosti u stolu nevsadil vynucenou BLIND sázku, potom může vstoupit znovu do hry, až po jejím dodatečném zaplacení – nemůže se tedy vyhnout platbě vynucených sázek naslepo. Nový hráč také nemůže vstoupit do hry na místě mezi dvěma hráči, kteří mají sázky naslepo. V tomto případě musí počkat, až kolem něj projde DEALER BUTTON a potom teprve má možnost na svém místě zasáhnout do hry.  

6. Rozdání zakrytých karet – HOLE CARDS

Dealer stanoveným způsobem zamíchá karty a rozdává je postupně tak, aby nebyly ukázané jiným hráčům. První kartu obdrží hráč s malou sázkou naslepo (SMALL BLIND) a po něm dostanou po jedné kartě další hráči v pořadí dle hodinových ručiček až má každý hráč 2 zavřené karty (HOLE CARDS) – poslední kartu rozdání dostane hráč s DEALER BUTTONem. Jestliže se v průběhu rozdávání převrátí karta, dokončí dealer rozdávání obvyklým způsobem. Převrácenou kartu hned vymění dealer za vrchní kartu v balíčku a tato původní karta bude použita jako karta spálená resp. odložená (BURN  CARD). Jestliže se v průběhu rozdání převrátí více než jedna karta, bývá rozdání neplatné. Hráči nesmí ukázat karty jiným hráčům, dokud nedojde k závěrečné fázi, tj. odkrytí karet (SHOWDOWN). Karty nesmí opustit prostor plochy stolu a musí být vždy pro kontrolu v zorném poli dealera.

7. Licitování v prvním sázkovém kole (PRE-FLOP ROUND)

V tomto prvním kole se začíná vyjadřovat jako první hráč sedící po levé ruce hráče, který položil na stůl velkou sázku naslepo (BIG BLIND). Tento hráč má tři možnosti akce:

1)   FOLD (složení karet, tj. odstoupení ze hry)

2)   CALL (dorovnání poslední sázky)

3)   RAISE (navýšení sázky poslední sázky)

Další následující hráči včetně vlastníka DEALER BUTTONu se mohou vyjádřit také jedním z výše uvedených způsobů a navíc mohou ještě znovu navýšit sázku (RERAISE).  Jestliže má zájem zůstat ve hře také hráč se SMALL BLINDem, musí dorovnat sázku do výše velkého BLINDu nebo případné sázky předtím. Jestliže je nakonec na řadě hráč, který má velký BLIND, může ještě jednou otevřít sázení tím, že zvýší (RAISE) svůj BIG BLIND v rámci povolených sázkových limitů. Tuto opci má hráč s BIG BLINDem pouze v prvním sázkovém kole a to pouze jednou. Minimálním navýšením sázky bývá hodnota velkého BLINDu. Počet zvýšení sázek je obvykle omezen na 3.

8. FLOP – rozdání tří společných karet

Po skončení prvního sázkového kola umístí dealer všechny sázky na jedno místo, zpravidla doprostřed stolu. Poté spálí jednu kartu a vyloží na stůl tři odkryté společné karty (FLOP).

Pokud FLOP obsahuje více karet než tři, potom musí dealer zamíchat karty (bez HOLE CARDS a spálené karty) a rozdat potom nový FLOP.

9. Licitování ve druhém sázkovém kole (FLOP ROUND)

Druhé sázkové kolo začíná akcí první hráč sedící nalevo od hráče s DEALER BUTTONem, který nepoložil karty. Tento hráč má tři možnosti vyjádření:

1)   může položit (FOLD) karty

2)   může pauzírovat (CHECK)

3)   může vsadit (BET) vklad v rámci povolených limitů

V případě, že je hráč na první pozici nebo nebyla učiněna žádná změna vkladu hráčem před ním, může postoupit akci na dalšího hráče právě prohlášením CHECK. Minimálním navýšením sázky je hodnota velkého BLINDu.

10. Rozdání čtvrté společné otevřené karty - TURN

Po skončeném licitování ve druhém sázkovém kole umístí dealer všechny sázky do POTu. Potom spálí (odloží) jednu kartu (skrytým způsobem) a vyloží na stůl čtvrtou společnou odkrytou kartu hned vedle FLOPu.

11. Licitování ve třetím sázkovém kole (TURN ROUND)

Po vynesení čtvrté společné karty začíná akci opět hráč sedící jako první po levé ruce držitele DEALER BUTTONu. Hráč má stejné možnosti vyjádření jako v předcházejícím licitování. Minimální navýšení sázky je dvojnásobkem hodnoty BIG BLINDu.

12. Rozdání páté společné odkryté karty - RIVER

Po ukončeném licitování ve třetím sázkovém kole dealer umístí opět všechny sázky do POTu a opět spálí (odloží) další kartu skrytým způsobem. Potom umístí k předchozím board kartám pátou resp. poslední společnou odkrytou kartu (RIVER).

13. Licitování ve čtvrtém, tj. posledním sázkovém kole a odkrytí karet - SHOWDOWN

Po rozdání river karty dochází ke čtvrtému licitování, v němž má minimální navýšení sázek opět hodnotu dvojnásobku sázky BIG BLIND.

Po ukončení licitování dealer umístí sázky do POTu a vyzve ještě aktivní hráče k ukázání zakrytých karet (HOLE CARDS).

V úvahu je možné brát následující kombinace karet hráčů:

1)   dvě HOLE CARDS a tři karty ze společných karet

2)   jednu HOLE CARDS a čtyři karty ze společných karet

3)   ani jednu HOLE CARD čili všechny společné karty (tato alternativa se nazývá  PLAYING THE BOARD)

Dealer určí hráče, který drží nejsilnější karetní pokerovou kombinaci. Ten vyhrává celkový bank (POT) snížení o poplatek herně. V případě absolutně identických výherních kombinací se POT dělí (CHOP UP). BARVA V TOMTO PŘÍPADĚ NEHRAJE ŽÁDNOU ROLI. Pokud se bank resp. POT nedá rozdělit na stejné díly, menší částku obdrží vždy hráč, který začínal licitování později.

Hra skončí i v případě, když v rámci licitování ve kterékoliv fázi hry zůstane ve hře již jen jediný aktivní hráč, tj. ostatní hráči složí (FOLD) karty. Tento hráč potom vyhrává bank a nemusí ukázat své karty.

Jestliže v rámci posledního čtvrtého sázkového kola všichni hráči pauzírovali, tj. zdrželi se sázení (CHECK), začne odkrytí svých karet (SHOWDOWN) jako první hráč, který pauzíroval jako první. V případě, že došlo v tomto kole pouze k sázení (BET) a ne ke zvyšování sázek (RAISE) odkrývá své karty jako první hráč, který vsadil jako první a pak postupně ostatní po směru hodinových ručiček.

Jestliže v průběhu závěrečného sázení nechybělo zvyšování sázek (RAISE), začne odkrývat své karty jako první hráč, který zvýšil jako poslední. Zbývající karty jsou ukazovány (vycházeje od začínajícího hráče) po směru hodinových ručiček.

14. Pravidlo ALL IN

Jestliže momentálně hráč prohrává a na stole mu zbývá již jen pár žetonů, může se stále zúčastňovat sázek (tj. být ve hře), protože existuje v pokeru pravidlo ALL IN. V případě, že nebude mít hráč dostatek žetonů například na dorovnání sázky, vsadí do banku všechny své zbylé žetony (pokud nechce položit karty) a bude tzv. ALL IN. Hraje tedy přitom v dalším průběhu hry pouze o bank, do něhož přišly v aktuálním sázecím kole žetony od protihráčů pouze v sázkách, které nepřekračují úroveň sázek hráče (jinými slovy řečeno: hráč nemůže vyhrát od druhého hráče žádné peníze, které by přesahovaly jeho vklady). Následuje vytvoření druhého banku (SIDE POT), o který hrají pouze aktivní hráči, kteří nemají problémy s výší sázek. V případě, že má vítěznou kombinaci hráč hrající ALL IN, může získat pouze bank, do něhož regulérně přispěl svými sázkami. Vzniklý druhý bank potom získá hráč s druhou nejsilnější kombinací.

Ochrana před velkými sázkami se nazývá ALL IN PROTECTION a v podstatě znamená, že v případě že bude  hráč hrát ALL IN tedy o vše a částka bude činit 950 $, tak může od každého protivníka v dané hře vyhrát maximálně stejnou výši, tj. 950 $.

Předpokládejme, že hráč A otevře sázkové kolo sázkou 20 $. Hráč B, který je nyní na řadě hodlá dorovnat, ale má před sebou na stole pouze 5 $. Vsadí tedy těchto pět dolarů do banku a deklaruje tuto sázku jako ALL IN. Další hráč C na řadě má v žetonech 20 $ na dorovnání a proto sázku hráče A dorovná. Aktuální sázkové kolo končí a dealer přesune do centrálního banku (nyní označeného jako MAIN POT – hlavní bank) 5 $ od každého z hráčů A,B a C (tj.dohromady 15 $). Zbylých 2x15 $ ze sázek hráčů A a C přesune dealer do vedlejšího banku (SIDE POT), o který mohou hrát pouze hráči, kteří do něj přispěli svými sázkami. Jestliže by nyní následovala další sázková kola, všechny sázky by putovaly do tohoto vedlejšího banku. ALL IN hráč B bude pak se zavřenými kartami pasivně čekat (bez účasti na hře), až do fáze odkrytí karet (SHOWDOWN). Při zjišťování vyhrávající kombinace odkryjí nejdříve karty hráči A a C , aby se zjistilo, kdo z nich  vyhraje vedlejší bank (SIDE POT), nezávisle na kartách ALL IN hráče B. Poté odkryje své karty hráč B  a v případě, že ty převýší svou hodnotou karty ostatních hráčů, vyhraje hlavní (MAIN) bank. V opačném případě hráč B prohrává svou sázku ALL IN a tedy i své peníze v hlavním banku.

V souvislosti se sázkou ALL IN není bez zajímavosti podotknout, že tato sázka poskytuje hráči určitou strategickou výhodu, protože nemůže být blafován (neriskuje další peníze). Navíc hráči pokračující v sázení mohou vyřadit ze hry i potenciálního oponenta hráče, který šel ALL IN, aniž by tento nějak riskoval. Na druhé straně má hráč se sázkou ALL IN nevýhodu, že nemůže vyhrát peníze, které jdou přes jeho sázku. Koneckonců, cílem v pokeru není vyhrávat kombinace, ale žetony, tj. peníze. Někdy může být pro hráče jdoucího ALL IN frustrující skutečnost, že na svoji dobrou kombinaci vyhraje málo peněz. Příklad:  může se třeba stát, že bude někdo hrát ve hře, ve které jeho dva soupeři budou mít v žetonech na stole třeba 500 $. Ten někdo bude mít před sebou již jen například 20 $, ale dostane do ruky např. AA. Oba soupeři vsadí do banku po 300 $ a ten někdo je bude chtít dorovnat. Vsadí tedy své zbylé žetony v hodnotě 20 $ ALL IN a bude mít tedy právo v případě lepší své kombinace vyhrát od každého ze soupeřů pouze dvacet dolarů.

Hra potom může skončit tak, že dotyčný hráč se svou dobrou kombinací vyhraje nakonec jen 40 $, zatímco jeden protivník vyhraje s ubohým jedním párem dvojek z vedlejšího banku 480 $.

K situaci, kdy jde někdo ALL IN se váže ještě jedno speciální pravidlo v případě, kdy ALL IN sázka je zvýšením předchozího vkladu  a jedná se tedy o RAISE. V POT LIMITních a limitních hrách se užívá pravidla zvaného FULL BET RULE, které říká, že jestliže částka ALL IN RAISE nedosahuje výše předchozího RAISE/BET, nejedná se v podstatě o klasické zvýšení (RAISE) a tedy tato sázka ALL IN neotvírá prostor pro další sázecí akce. Uvedu příklad: řekněme, že hráč A otevírá sázení sázkou (BET) 20 $, hráč B další v pořadí má před sebou žetony pouze v hodnotě 25 $, které vsadí jako ALL IN – v tomto případě se tedy jedná o jakési pseudo navýšení (PSEUDO RAISE), protože k opravdovému RAISE mu chybí 15 $. Jestliže nyní třetí hráč v pořadí C dorovná (CALL) předchozího ALL IN hráče 25 $, potom první hráč A (chce-li zůstat ve hře) jen dorovná sázku ALL IN hráče B požadovanými 5 $ – tento hráč A již nemá možnost navýšit sázku (RERAISE) hráče B, který šel ALL IN. ALL IN sázka hráče B není totiž považována za opravdové navýšení (RAISE) – je s ní z hlediska pravidel nakládáno jako se speciálním dorovnáním, které neopravňuje prvního hráče k tomu, aby na ní reagoval dalším zvýšením (RERAISE). Hráč A tedy v tomto případě svým 5 $ dorovnáním pouze uzavřel sázecí kolo.

Podívejme se ještě na závěr na situaci, kdy zbývá ve hře pouze jeden hráč, který není ALL IN a jeho protihráči již všichni ALL IN jsou. V tom případě již nemůže dojít k žádnému sázení a pokud se toto přihodí například v turnaji, tak všichni hráči otevírají podle pravidel své karty, i když třeba není ještě procedura hry u konce.

15. Dorovnání sázky (CALL)

Dorovnání sázky – CALL je výraz pro situaci, kdy hráč na řadě dorovná sázku (BET) předchozího hráče a vsadí do banku obnos, který je stejné hodnoty jako sázka (BET) předchozího hráče. Pokud chce hráč na řadě mít zachovánu šanci na získání banku (POTu) musí samozřejmě v aktuálním sázkovém kole dorovnat sázku i hráče, který nesedí hned bezprostředně po jeho pravici, ale vsadil před ním.

Jestliže hráč dorovnává (CALL) zvýšení (RAISE) předtím než investoval nějaké žetony do banku, nazývá se toto dorovnání COLD CALLING. Například jestliže hráč A vsadí (BET) 50 $, hráč B zvýší (RAISE) na 100 $ a hráč C dorovná (CALL) sázku 100 $, nazývá se toto dorovnání jako COLD CALLING (player C calls two bets cold).

Při živé hře v solidní herně je třeba si dávat pozor na přesnou proklamaci toho, co chceme z hlediska sázek dělat, pokud jsme tedy na řadě. Výraz CALL je možné použít pouze pro „čisté” dorovnání a neměl by se spojovat s jiným prohlášením.Věta „I call and raise 100 $” (dorovnávám a zvyšuji) by mohla být považována za tzv. STRING RAISE, což je výraz pro nedovolený způsob zvýšení sázky – podobně se používá obecnějšího termínu STRING BET, což je výraz pro nedovolenou sázku položenou postupně.

16. Zvýšení sázky (RAISE)  

RAISE znamená zvýšit sázku (BET) o hodnotu, která je povolena. Tím že zvýšíme sázku například hráče, který hraje před námi, nutíme následující hráče minimálně k vyrovnání (CALL) nové (naší) sázky.

Pokud by některý z následujících hráčů ještě naši sázku zvýšil, jednalo by se o tzv. RERAISE (opětné zvýšení). Pokud tedy v sázkovém kole někdo podruhé zvýší (RAISE), jedná se o RERAISE (v této úvaze není započítána první sázka – OPENING THE POT).

S výjimkou tzv. LIVE BLINDu (LIVE BLIND je výraz pro právo hráče s velkým blindem zvýšit sázku) nemůže hráč, který je opět na řadě svůj vlastní vklad (BET) zvýšit (RAISE), pokud předtím nebyl navýšen (RAISE) jiným hráčem. Navýšení (RAISE) musí být vždy alespoň tak vysoké, jako je sázka (BET), která je navyšována (RAISE). Totéž platí pro opětovné zvýšení (RERAISE), které musí být minimálně tak velké jako zvýšení (RAISE). Toto je univerzální pravidlo, které platí zcela samozřejmě nejen v amerických hernách. Jestliže tedy například jeden hráč vsadí 5 $, následující hráč musí zvýšit (pokud má tento záměr) minimálně o 5 $, tedy nemůže zvýšit třeba jen o 4 $. Základní účel tohoto pravidla je ten, aby hráči nezdržovali hru a neotravovali ostatní hráče minimálními zvýšeními větších sázek.

Toto pravidlo pochopitelně není aplikováno na sázky ALL IN.

V mnoha hernách, které nabízejí hry s danými limity existují omezení, které se váží k počtu možných navýšení (RAISE). Často bývá u limitních her stanoven maximální počet možných zvýšení (RAISE) na tři nebo čtyři. Například, jestliže je možné v jednom sázkovém kole zvýšit (RAISE) sázku pouze třikrát (toto pravidlo je označeno jako THREE REISE RULE), může vypadat situace při sázení třeba takto:

hráč A otevře sázky vkladem (BET) 5 $ a následující hráč B navýší (RAISE) jeho sázku tím, že celkem vsadí 10 $. Hráč C vsadí celkem 15 $ (tj. navýší předchozí sázku pěti dolary) a hráč D vsadí celkem 20 $, protože opět navýší (RAISE) předchozí sázku pěti dolary. Protože všichni tři hráči B,C a D provedli navýšení (RAISE), je kvóta maximálních možných tří navýšení vyčerpána a nikdo další již v tomto kole nemůže navýšit (RAISE) sázku.Poslední dovolené zvýšení v průběhu jednoho kola sázek se nazývá CAP . V uvedeném případě je tedy možné říci, že sázení bylo dovršeno zvýšeními –  pro tento případ existuje v pokeru věta: THE BETTING IS CAPPED .  V této souvislosti je důležité poznamenat, že u POT LIMITních her a her bez limitu (NO LIMIT) omezení počtu zvýšení (RAISE) neexistují.

17. Pauzírování (CHECK)

Od druhého sázkového kola může každý hráč pauzírovat, pokud nebyl v tomto kole uskutečněn žádný vklad. Vyjádřením CHECK dává hráč najevo, že chce zůstat ve hře, přičemž si zachovává právo reagovat (dorovnáním nebo zvýšením) ve stejném sázkovém kole na případné následné akce soupeřů, kteří jsou na řadě po něm. K vyjádření záměru pauzírovat se používá gesto poklepání rukou na stůl nebo verbální proklamace CHECK.

18. Složení karet (FOLD)

Jestliže se hráč nechce zúčastnit hry, vystoupí z ní tím, že odhodí karty na stůl a ohlásí svůj záměr slovem FOLD. Je naprosto nepřijatelné a proti všem pokerovým pravidlům, aby hráč složil své karty mimo pořadí. Hráč má právo reagovat pouze v okamžiku, kdy je na něm řada. Jestliže usoudíte, že vaše karty nemají naději na úspěch a máte tedy v záměru je složit, stále musíte zachovávat ohled k dalším hráčům, abyste nedali předčasně najevo že se sázením končíte. Vaše předčasné prozrazení faktu, že složíte hru, může dát zbývajícím hráčům informaci, na níž by neměli mít zatím právo. Vědomí, že držíte slabé karty může například povzbudit některého z hráčů, aby hrál dál – přitom se může jednat o hráče, který by mohl být jinak oklamán blufem jiného soupeře. Nabízí se uvést v této souvislosti klasický případ, kdy se vám může stát, že vás předčasné odhození karet poškodí. Řekněme, že ve hře jsou včetně vás tři hráči a vy jste vytušili, že jeden ze soupeřů nemá v ruce vůbec nic. Napadne vás, že byste tedy mohli blufem dostat ze hry soupeře, který by přišel na řadu ještě předtím, než protihráč, o jehož kartách právě tušíte, že jsou slabé. Protivník, kterého se snažíte vyřadit ze hry blufováním vás začne pozorně zkoumat a nakonec složí karty – bude se totiž obávat nejenom vaší sázky: i když vám nenaletí na bluf a dorovná vás, stále se ještě může obávat faktu, že za ním je na řadě pořád ještě jeden hráč, který ho může zničit. Nu a když se Vám takto podaří obalamutit soupeře, který je před vámi, náhle ten hráč, o kterém jste usoudili, že má slabé karty, složí předčasně svou hru mimo pořadí, tj. ještě dříve, než vám složí karty ten hráč, na něhož jste ušili zvýšením sázky bluf. Což může být pro vás katastrofa, protože blufovaný soupeř vás místo složení karet dorovná a vy potom můžete ztratit bank (POT), který by byl třeba váš, kdyby soupeř se slabými kartami předčasně nesložil hru. 

19. Vedlejší bank (SIDE POT)

Účelem vytvoření vedlejšího banku (SIDE POT) v pokeru je umožnit zbývajícím hráčům ve hře, kteří mají ještě dostatek žetonů před sebou na stole, aby mohli ještě dále sázet proti sobě. K vytvoření vedlejšího banku tedy dochází v případě, kdy nemá hráč žetony na potřebnou sázku a jde do hry tzv. ALL IN, přičemž sázení dále pokračuje. Hráč, který šel do hry ALL IN může potom vyhrát jen takový díl z celkového banku, do jehož výše mohl spoluhrát resp. sázet. Jednoduše řečeno: v pokeru máte šanci vyhrát jen ten bank, do kterého jste vsadili své peníze. Jestliže se v průběhu hry vytvoří 3 banky, může mít také každý bank různého výherce.

Vedlejší bank bývá vytvořen na konci sázkového kola poté, co každý hráč dostal šanci k vyjádření se ve hře. Situace vyžadující vytvoření vedlejšího banku může vypadat například takto: Hráč A jde do hry ALL IN s 50 $. Hráč B ho dorovná (CALL) vsazením 50 $. Hráč C dorovná těchto 50 $ a zvýší (RAISE) obnosem 50 $ – vsadí tedy celkem 100 $. Hráč D položí (FOLD) karty. Následuje hráč B. V případě, že tento hráč pouze dorovná (CALL) zvýšení (RAISE) hráče C obnosem 50 $, je vytvořen hlavní bank (MAIN POT) o celkové hodnotě 150 $ a zároveń také vedlejší bank (SIDE POT) o cekové hodnotě 100 $.

Hlavní bank může vyhrát každý z hráčů A,B,C, ale vedlejší bank nemůže vyhrát hráč A, který šel do hry ALL IN (nemá v něm peníze, protože je tento bank tvořen pouze 50 $ zvýšením hráče C a 50 $ dorovnáním hráče B). V případě, že by se hráč B ještě rozhodl opětovně zvýšit (RERAISE) zvýšení (RAISE) hráče C, musel by hráč C ještě dorovnat 50 $ a vedlejší bank by měl potom celkovou hodnotu 200 $ (50 $ raise hráče C + 50 $ call hráče B + 50 $ reraise hráče B + 50 $ call hráče C). Jestliže by nyní měl na konci hry nejlepší kombinaci hráč A, mohl by vyhrát pouze hlavní bank v hodnotě 150 $. O osudu vedlejšího banku rozhodnou karty hráčů B a C. V případě že nejlepší pokerovou kombinaci na stole bude mít hráč B nebo hráč C, vyhraje také jeden z těchto hráčů oba dva banky (vedlejší i hlavní).

20. Sázka STRADDLE (STRADDLE BET)

STRADDLE BET je název pro sázku, kterou je před rozdáním karet v pravidlech často dovoleno položit hráči, jenž následuje po hráči s velkou sázkou naslepo (BIG BLIND). STRADDLE BET je dvojnásobkem velké sázky naslepo. Jedná se tedy o navýšení (RAISE), které nutí další hráče dorovnat, tj. vlastně položit dvě BIG BLIND sázky, pokud chtějí zůstat ve hře. Hráč se sázkou STRADDLE uzavírá před FLOPem sázky a má právo opětného navýšení (RERAISE).

III. Výherní kombinace v pokeru

Celkem existuje v pokeru 2 598 960 odlišných karetních pokerových sestav, které mohou ovlivnit chování hráčů při sázkách. Jejich soutěžní hodnota je odstupňována podle toho, jakou mají pravděpodobnost výskytu. Při stanovení vítězné kombinace není rozhodujícím kriteriem barva karetních listů. V případě, že mají dva hráči stejně hodnotné vítězné kombinace, je bank rozdělen mezi tyto hráče.

Je také důležité si uvědomit, že cíl hry v pokeru nespočívá v honbě za nejlepšími kombinacemi. Úspěšnost hráče není totiž měřena tím, kolik vyhraje her, ale tím, kolik vyhraje peněz. To je odvislé nejen od toho, jak dokáže hráč sázet a číst soupeřovu hru, ale také to závisí na jeho schopnostech analýzy možností, které z hlediska kombinací pokerová hra nabízí.

Ve hře HOLDEM je extrémně důležité umět "číst" karty (READ THE BOARD), které jsou rozdány dealerem jako společné pro všechny hráče doprostřed stolu. Je třeba včas dokázat odhadnout, které kombinace jsou v průběhu hry ještě možné a které jsou naopak téměř nereálné nebo stoprocentně nemožné.

V prvé řadě se budeme asi snažit identifikovat nejlepší kombinace, které mohou být ještě prakticky k dispozici. Pokerový termín pro takovou nejlepší možnou kombinaci je THE NUTS. Jestliže budete mít nejlepší možnou kombinaci, budete vědět, že nemůžete prohrát. Nemůžeme například čekat na postupku v barvě, pokud se mezi pěti společnými kartami neobjeví alespoň tři listy stejné barvy, jejichž hodnoty nevylučují vytvoření postupky s pomocí karet, které držíme v ruce jako zakryté. Pro vytvoření kombinace poker musí být zase mezi společnými kartami k dispozici alespoň pár. To samé platí pro FULL HOUSE. Například jestliže jsou na FLOPu karty 3-3-7, potom zavřené karty 3-7 nebo 7-7 v rukou hráče vytvářejí kombinaci FULL HOUSE. Ruka 7-7 je lepší, protože vytváří vyšší kombinaci. V tomto uvedeném případě by bylo možné považovat za THE NUTS zavřenou kombinaci dvou trojek, za SECOND NUTS karty 7-7 a za THIRD NUTS karty 7-3.

Jestliže hodnotíme, jak dobré jsou naše dvě zavřené karty (HOLE CARDS), je třeba si uvědomit, jak naše karty vůbec hrají. Obecně lze říci, že je výhodnější , když se obě naše zavřené karty podílejí na kombinaci, se kterou musíme hrát. Pokud hrajeme jen se všemi společnými kartami na stole (PLAYING THE BOARD), musíme počítat s tím, že náš soupeř bude mít m i n i m á l n ě stejně tak dobré karty jako my. Před flopem nemáme ještě pokerovou kombinaci, takže lze počítat za zatím nejlepší karty dvojici es (POCKET ACES) nebo dvojici králů (POCKET KINGS). Obecně jakýkoliv pár (POCKET PAIR) je poměrně dobrým východiskem pro další hru. To samé platí o vyšších dvojicích karet jdoucích za sebou a to nejlépe v barvě, jako jsou AK. Pokerovou kombinaci lze vytvořit po FLOPu (tj. po vyložení prvních tří otevřených karet - COMMUNITY CARDS) a vyšší pár může být dobrým východiskem pro další hru. Je vždy nadějnější, když máme v ruce dvě karty, které hrají, než když hrajeme pouze se společnými kartami na stole. Řekněme, že na stole je FLOP 9-7-Q a my držíme karty 9-7. Naše kombinace je potom 9-9-7-7-Q. Máme tedy dva páry doplněné jednou kartou (KICKER).

Můžeme také skoro analogicky dostat karty 7-Q ke FLOPu 9-9-7 a naše kombinace bude na první pohled stejná, tj. 9-9-7-7-Q. Naše vyhlídky budou ale v prvním případě poněkud nadějnější, protože, bude existovat méně zavřených kombinací, které nás mohou porazit - porážejí nás karty 9-Q a Q-Q a dále 7-7 a 9-9. Ve druhém případě se musíme obávat více, neboť nás bude porážet jakýkoliv pár s většími kartami než jsou sedmičky (například již 8-8). Zrovna tak nás porazí vyšší karta se sedmičkou (7-K,7-A) a také devítka s jakoukoliv kartou (například 9-8, 9-10, 9-6 atd.).

Naprosto ve střehu musíme být pochopitelně při sázení v případě, když se mezi společnými kartami objeví 3 karty stejné barvy. Potom musíme vždy počítat s tím, že někdo může mít v ruce dvě karty stejné barvy a tedy půjde do sázení s kombinací flush. Snad nejhorší je situace, když FLUSH karty dojdou soupeři jako čtvrtá (TURN) a pátá (RIVER).

Pokud držíte v tomto případě již po FLOPu vysokou ulici (postupku), může to nakonec i hodně bolet.

1. ROYAL FLUSH (Královská postupka)

Poker Royal Flush Nejvyšší postupka v barvě - tedy ta, která končí esem. Pokud je tato kombinace společná, je mezi hráče rozdělen bank. Celkem existují 4 královské FLUSHe - piková, kárová, srdcová a křížová. Pravděpodobnost získání této pokerové kombinace je velmi malá. Hráč může hrát poker třeba dvacet let a nikdy ji nemusí na stole uvidět. Anglický výraz FLUSH zřejmě v tomto kontextu vyjadřuje zarovnanost listové kombinace - karty jdou pěkně za sebou dle výše svých hodnot a žádná tedy nevybočuje z pořadí, s tím, že nejvyšší kartou v řadě je eso.

2. STRAIGHT FLUSH (Postupka v barvě)

Poker Straight FlushPět karet stejné barvy jdoucích hodnotově za sebou. Eso je možné u této kombinace umístit jako jedničku - v tom případě se jedná o nejnižší postupku v barvě, v níž je nejvyšší kartou sestavy pětka. Při společné STRAIGHT FLUSH se dělí mezi hráče bank. Kombinace postupka v barvě má celkem 36 možných variant.

3. FOUR OF A KIND / QUADS (Poker)

Poker Four of a Kind Kombinaci tvoří čtyři stejně vysoké karty (kvarta, čtveřice) s jednou přiloženou kartou (pokerový termín pro tuto doplňkovou kartu je KICKER) bez souvislosti. Jestliže hráč drží v ruce minimálně jednu z karet čtveřice, není možné dělení banku, protože neexistuje druhá stejně hodnotná kombinace. V případě, že se čtveřice nachází mezi společnými kartami, vyhrává hráč držící nejvyšší pátou kartu. Při shodnosti této páté karty dochází k dělení banku. Hráči mají teoreticky k dispozici 624 možných druhů této pokerové kombinace. Kombinace 9-9-9-9-8 přebíjí sestavu 8-8-8-8-9. U sestavy poker je třeba počítat s tím, že doplňující karta (KICKER) může rozhodnout o vítězi v případě hodnotově stejných čtveřic.

4. FULL HOUSE / BOAT nebo FULL BOAT

Poker Full House Tato kombinace, pro níž se nevžil český výraz (plný dům  se moc nepoužívá) obsahuje jednu trojici a jednu dvojici (jeden pár) stejných karet. Při rovnosti trojic rozhoduje vyšší dvojice a při rovnosti dvojic je rozhodující výše trojice. Při rovnosti všech pěti karet se rozděluje bank.

Například při společných kartách K-K-8-9-9 a kartách hráčů K-6 resp. K-7 se dělí výhra, neboť oba hráči mají nejvyšší kombinaci K-K-K-9-9. Absolutní sílu sestavy full house vyjadřuje trojice, to značí, že například kombinace 6-6-6-2-2 přebíjí kombinaci 5-5-5-2-2 a sestava  4-4-4-2-2 přebíjí sestavu 3-3-3-A-A. Kombinace 4-4-4-A-A přebíjí sestavu 4-4-4-K-K. Při společných kartách 6-6-2-5-5 karty hráče 6-2 přebíjí karty protihráče 5-2. Jestliže budou mít hráči karty 6-4 resp.6-5, potom při společných kartách například 6-6-5-4-3 vyhrává hráč s kartami 6-5, protože jeho kombinace 6-6-6-5-5 přebije sestavu 6-6-6-4-4.

Existuje celkem 3744 možných variant kombinace FULL HOUSE. Výskyt této sestavy, jejíž druhý anglický název je FULL HAND (plná ruka) není při hře nijak obzvlášť mimořádný. Nemusí se tedy jednat o raritu, když v průběhu večera dostanete plný dům třeba i vícekrát.

5. FLUSH (Barva)

Poker Flush Jedná se o 5 jakkoliv hodnotově za sebou jdoucích karet stejné barvy. Při porovnání kombinací FLUSH rozhoduje hodnota nejvyšší karty. Jestliže jsou nejvyšší karty stejné, rozhoduje hodnota druhé, třetí, čtvrté nebo páté karty. Jestliže jsou všechny karty stejné hodnoty, dojde k rozdělení banku. Celkem je možné sestavit 5108 druhů této kombinace. Barva FLUSH není brána coby rozhodující kriterium. Kombinace A-J-9-4-2 přebíjí kombinaci A-J-8-7-6, kombinace A-Q-J-7-5 přebíjí kombinaci A-Q-J-6-5.

6. STRAIGTH (Ulice/postupka)

Poker Straight Kombinace obsahující 5 hodnotově za sebou jdoucích karet, které mají různou barvu. Eso je možné umístit jako první kartu v ulici, jejíž nejvyšší kartou je karta hodnoty 5. Rozhodující v porovnávání těchto kombinací je nejvyšší karta. Při rovnosti ulic se rozděluje bank.

Celkem je možné v pokeru vytvořit 10 200 těchto kombinací, které se budou navzájem lišit.

Důležité je mít v tomto případě na paměti, že karta hodnoty eso může být v pokerových hrách započítávána buď jako hodnotově nejvyšší, nebo jako nejnižší karta. Z toho plyne, že nejméně hodnotnou ulicí je sestava karet A-2-3-4-5, v níž má eso hodnotu 1. Tak zvaná rohová sekvence 3-2-A-K-Q anglicky označená názvem AROUND THE CORNER, v níž eso představuje současně nejnižší i nejvyšší hodnotu není obvykle v karetních hernách povolena. Totéž lze říci i o ulici ve skocích (SKIP STRAIGHT), žertovně nazývanou jako KANGARRO STRAIGHT (klokaní ulice), v níž je pravidelně karta jedné hodnoty přeskočena (např.4-6-8-10-Q).

7. THREE OF A KIND / TRIPS nebo SET (Trojice)

Poker Three of a Kind V této pokerové kombinaci dominují tři karty stejné hodnoty a ty jsou doplněny dvěmi kartami (KICKERS) bez souvislosti. Nejlepší trojice je ta, kterou tvoří karty nejvyšší hodnoty. Při rovnosti trojic rozhoduje nejvyšší doplňková karta (KICKER), poté druhá nejvyšší. Při rovnosti všech pěti karet se rozděluje bank. Prakticky je možné sestavit 54 912 různých kombinací s označením trojice. Příklady vyhrávajících kombinací: K-K-K-7-4 poráží Q-Q-Q-J-K, A-A-A-K-J poráží A-A-A-Q-10, A-A-A-J-10 poráží A-A-A-J-8.

Pozn.: SET je označení pro trojici tvořenou jednou společnou kartou, zatímco TRIPS je označení pro trojici tvořenou dvěmi společnými kartami.

8. TWO PAIRS (Dva páry)

Poker Two Pairs Tato kombinace obsahuje dvakrát dvě karty stejné hodnoty s jednou přiloženou kartou bez souvislosti. Rozhoduje hodnotově nejvyšší pár, potom druhý pár a nakonec výše přiložené karty. Při rovnosti se rozděluje bank. Celkem existuje 123 552 odlišných kombinací typu dva páry. Například kombinace K-K-4-4-9 poráží sestavy Q-Q-J-J-A, kombinace A-A-2-2-3 poráží K-K-Q-Q-J.

9. ONE PAIR (Jeden pár)

Poker One Pair Pokerovou kombinaci jeden pár tvoří dvě karty stejné hodnoty doplněné třemi dalšími přiloženými kartami, které jsou bez vzájemných souvislostí. Lepší kombinací tohoto druhu je vždy ta, která obsahuje hodnotově vyšší pár. Při hodnotové rovnosti rozhoduje nejvyšší přiložená karta, potom druhá nejvyšší případně třetí nejvyšší karta. Při rovnosti všech pěti karet je mezi držitele těchto identických kombinací rozdělen bank. Existuje celkem 1 098 240 možností této kombinace. Například kombinace Q-Q-10-8-7 poráží kombinaci Q-Q-9-8-7 a kombinace K-K-J-10-8 poráží sestavu Q-Q-J-10-8.

10. HIGH CARD (Nejvyšší karta)

Poker High Card Jedná se o pět různých karet bez vzájemných souvislostí. Rozhodující pro stanovení výherní kombinace je hodnota nejvyšší karty. Barva listů nehraje při porovnávání kombinací roli. Při stejných nejvyšších kartách rozhoduje hodnota druhé, třetí, čtvrté nebo páté karty. V případě, že jsou u srovnávaných kombinací všechny karty stejné hodnoty, dochází k rozdělení banku (POTu). Pokud bychom spočítali všechny odlišné možnosti této kombinace, došli bychom k číslu 1 302 540.