Pravidla SNOOKER

Obsah

1. Umístění koulí
2. Body
3. Hra
4. Začáteční strk
5. Další strk
6. Vracení koulí
7. Výměna hráčů
8. Trestné body
9. Průběh hry
10. Snooker
11. Vynucené opakování
12. Konec hry

1. Umístění koulí

15 červených koulí se postaví pomocí trojúhelníku, tak aby přední vrchol trojúhelníku ležel na zadním bodu a spodní hrana trojúhelníku byla rovnoběžná se zadním mantinelem. Černá koule se staví přesně mezi zadní hranu tohoto trojúhelníku a zadní mantinel. Růžová koule musí ležet co nejblíže před zadním bodem, ale nesmí se dotýkat červené koule, která leží na zadním bodu. Modrá koule se staví na střední bod. Hnědá koule se staví na přední bod, zelená koule na pravý roh D a žlutá koule na levý roh D.

2. Body

Koule:

 • bílá = hrací koule
 • červená = 1 bod
 • žlutá = 2 body
 • zelená = 3 body
 • hnědá = 4 body
 • modrá = 5 bodů
 • růžová = 6 bodů
 • černá = 7 bodů

3. Hra

Dvě skupiny nebo hráči hrají proti sobě. Vyšší počet bodů rozhoduje o vítězi. Pomocí losování se určí, kdo začne hru.

4. Začáteční strk

Bílá koule se postaví kamkoli do půlkruhu (D) a může být zahrána jakýmkoli směrem. Při zahajovacím strku musí být vždy zahráno do červené koule, pokud jsou ještě červené koule na stole. Po potopení zůstávají červené koule v dírách.

5. Další strk

Je-li červená koule korektně potopena (1 bod) musí být zahráno do jedné z barevných koulí. Bodová hodnota barevné koule pak bude hráči při jejím potopení připsána. Po potopení barevné koule musí být opět zahrána červená koule, atd…

6. Vracení koulí

Pokud jsou ve hře ještě červené koule, musí být každá barevná koule (kromě červené) vrácena ihned po jejím potopení zpět na své základní místo. Je-li již korektně potopena i poslední červená koule, vrací se i barevná koule potopená bezprostředně za touto poslední červenou koulí. Od této chvíle pak musí být potápěny barevné koule v pořadí od žluté po černou a tyto pak zůstávají v dírách.

7. Výměna hráčů

K výměně dochází po každé chybě. Hlavními chybami jsou:

 • potopení bílé koule
 • nezasažení cílové koule
 • potopení nesprávné koule
 • zasažení nesprávné koule
 • potopení dvou koulí (vyjma dvou červených, jsou-li ve hře)
 • přeskočí-li koule přes mantinel
 • e-li zahráno dříve, než se koule ustálí nebo než je vrácena některá z barevných koulí

8. Trestné body

Existuje mnoho situací, za které jsou udělovány trestné body. Tyto jsou uvedeny v oficiální knize pravidel. Všeobecně platí následující pravidlo: "Trestné body se liší podle bodové hodnoty té koule, která měla být potopena (nebo do ni mělo být hráno) nebo té koule, která byla omylem potopena. Nejnižší trest jsou ale v každém případě 4 body". Trestné body se připisují protihráči jako body kladné a neodebírají se hráči, který se chyby dopustil.

9. Průběh hry

Každý hráč, který se ujímá hry musí poprvé zahrát do červené koule. Je-li potopena, připíše se mu jeden bod. Poté může zahrát do jakékoli (nejlépe nejvyšší) barevnou kouli a potopit ji. Pro hráče je důležité, aby bílá koule zůstala po strku vždy ve vhodné pozici pro další strk. Pokud jsou ještě ve hře červené koule, musí se počítat i s pozicí vrácených barevných koulí.

10. Snooker

Hráč se nachází v pozici "Snooker" (blokovaná pozice), jestliže nemůže zasáhnout přímým strkem žádnou "správnou" kouli. "Snookerové" pozici lze uniknout pouze hrou přes mantinel. Při tom je ovšem možné, že bude zasažena koule, která není ve hře nebo nebude zasažena žádná koule. Toto je pak ohodnoceno trestnými body.

11. Vynucené opakování

Nemůže-li se hráč dostat ze "snookerové" situace, může mu ji jeho soupeř nechat dvakrát opakovat. Přitom se při každém pokusu připisují trestné body. "Snooker" - blokáda protihráče patří ke strategii této hry. Hráč, který dostane svého soupeře do této pozice získává iniciativu a soupeř je v defenzívě.

12. Konec hry

Hra končí, je-li potopena jako poslední černá koule.